Player Council periode 2 INFO

Status
Stengt for ytterligere svar.

Mafa3k

Community Manager
Grepolis Teamet
Community Manager
Vi har stor glede av å annonsere valg nr 2 av Grepolis sitt spiller råd.

Starter den 05 April 2018, vær spiller fra vært hjørne av vårt internasjonale spillsamfunn vil igjen få muligheten til å søke seg inn i spiller rådet. Det skal bestå av spillere som representerer sitt lokale spillsamfunn, det internasjonale spillsamfunnet og alle spillerne sett på som en.

Målet med dette prosjektet er fortsatt å gi våre spillere en bedre sjanse til å gi innspill og komme med forslag, for å komme inn i mer direkte kontakt med oss som utviklere av spillet, og å bli et annet panel for profesjonell og aktiv tilbakemelding i tillegg til våre fora , våre Community Management lag og partnere innenfor og utenfor InnoGames.

Hvis du er interessert i diskusjonene og prestasjonene fra det forrige Grepolis Spiller-råd, kan du finne et sammendrag av samtalene deres med InnoGames, samt noe tilleggsinformasjon om prosjektet, i DevBlog. Vi vil også ta muligheten til å takke alle medlemmer av forrige periode for deres løpende støtte og engasjement.

Etter å ha tatt våre første skritt med en spillervalgt representant, har vi justert konseptet litt for å gi en forhåpentligvis enda bedre opplevelse, både for rådsmedlemmene og for utviklingslaget vårt. Det rådgivende styre er fullstendig omarbeidet, ettersom vi nå vil ha mulighet til å velge utvalgte rådsmedlemmer i spillerrådet hvert år, for å fungere som rådgivere og mentorer for nåværende og fremtidige medlemmer av spillernes råd. Samtidig vil vi gå videre med et annet valg for å gi enda flere spillere muligheten til å delta i dette prosjektet og for å representere språkversjoner som ikke kom til å sende en representant sist gang.


Hvis du er interessert i å bli en del av våre tilbakemeldingsprosedyrer, vil du få litt innsikt i tankeprosessene som går inn i spilldesign og utvikling, og er klar til å dele bedre forståelse for hvorfor bestemte beslutninger blir truffet med alle de andre aktørene i Grepolis, vennligst les videre for å lære mer om den andre perioden av Grepolis Spiller-råd!


Grepolis Spiller-Råd

Spiller rådet består av 3 separate enheter, hvor vær enkel enhet har spesielle oppgaver og privilegier assosiert til vær enhet.

playercouncil2018.png


Lokalt Spiller Råd
Vært medlem av det lokale rådet vil bli valgt av lokale spillere som deler samme språkversjon av spillet. Først blir en spiller medlem av dens lokale råd, f.eks fra det franske spillsamfunnet.

Et lokalt råd består av opp til 5 spillere som vill diskutere saker på deres eget språk(Norsk i vårt tilfelle). De vil også bestemme seg for en formann i rådet (og en vara) som da vil representere sitt land i det Indre Rådet.

Det Indre Rådet
Det Indre Rådet kan bli sett på som en slags internasjonal komité hvor representanter fra alle lokale råd samles. Dette stedet er hvor formennene fra alle land vil diskutere varierte emner med hverandre og utveksle ideer, bekymringer og prioritere forslag. Ideelt sett vil medlemmene av Indre rådet komme med en mer global mening om saker og med et bredt aksepterte forslag, som deretter kan kommuniseres til InnoGames.

Det Rådgivende Styre
InnoGames kan invitere medlemmer av tidligere spillerråder, som har vist seg å være svært dedikerte og verdifulle medlemmer i løpet av en tidligere periode, for å tjene som et rådgivende styre for fremtidige spillerråds perioder . Vi ønsker at de skal forbli i direkte kontakt med det Indre rådet og utviklingslaget, hjelpe nye medlemmer av spiller-rådet med oppgavene deres, fortsett å dele tilbakemeldingene deres, og at de også kan delta i spesielle arrangementer sammen med det indre rådets medlemmer.

Spille rådets medlemmer er...

 • Forum medlemmer som har blitt valgt av andre forum medlemmer til å representere deres ideer og meninger om Grepolis
 • Frivillige som ikke er knyttet til InnoGames overhodet.
 • Vanlige spillere som opprettholder og har en aktiv spillkonto uten å ha spesielle krefter/effekter tilknyttet spiller rådets medlemskap.
 • Del av spiller rådet...
  • for en periode på 6 måneder
  • mulighet for å bli gjenvalgt for en annen periode
  • ikke mulig å bli gjenvalgt for en tredje periode uten en pause på 6 måneder minst.
Krav for kandidatur

 • Må være myndig og fyllt 18 år.
 • Eier av en aktiv spillerkonto og må ha spillt mer enn 3 måneder. Dette kravet vil avgjøres av InnoGames Community Management
 • Være villig til å akseptere vilkårene: "Privacy Policy for Player Council members" for å være i stand til å gå vidre fra lokalt råd til indre råd og det rådgivende styret side plikter.
 • God Engelsk språklig kunnskaper kreves.


* Lokale rådsmedlemmer med tilstrekkelige engelskspråklige ferdigheter kan velge å undertegne personvernreglene for å få tilgang til et eget forumområde som inneholder utvalgt informasjon som anses som konfidensielt av InnoGames og / eller det Indre rådt og rådgivende styremedlemmer. Dette er valgfritt og ikke påkrevd for alle lokale rådsmedlemmer.I tillegg må tofaktorsautentisering være aktivert for alle forummedlemmer med tilgang til de private spillerrådsfora.


Vi ber også om at kandidater opplyser om de har vært tilknyttet InnoGames tidligere (f.eks å ha vært moderator eller lignende.) i deres introduksjon for tilliten sin del av opptaket.

Kandidaturet blir kansellert med umiddelbar virking om vilkårene, spillregler, retningslinjer eller annet mislighold oppdages.

Prinsipper
Vi forventer hvert medlem av rådet oppfyller følgende prinsipper. Som gjør at verktøy blir tilgjengelig for dem som gjør at de kan gjennomføre arbeidet for samfunnet.

Spiller rådet i sin helhet skal…

 • Inkludere 2-5 medlemmer pr språkversjon
 • Inneholde opp til 23 representanter og deres varaer for det innerste rådet
 • Være et sett av utvalgte tidligere medlemmer av Styret (Rådgivende styre), rådgive de nåværende medlemmene og holde kontakten med InnoGames på en langsiktig basis
 • Sørg for at hvert marked er representert, selv om det ikke ble funnet noen lokale representanter for den respektive perioden
 • Representant skal lytte til alle kommentarer som er gjort på deres fora, uansett hvilken språkversjon den respektive spilleren kan komme fra opprinnelig
 • Gi konstruktiv tilbakemelding og profesjonelle ideer for gjeldende funksjoner, fremtidige planer og utvikler prioriteringer
Lokale råd medlemmer skal…

 • Representere deres lokale samfunn, høre på andre spillere av deres språkversjon og dokumentere deres forslag og hovedbekymringer de kommer over
 • Oppføre seg som rollemodell i spillet og på andre spillplattformer (forum, sosiale medier etc.) En profosjonell adferd forventes til en hver tid, ikke bare i rådet og med ansatte av InnoGames
 • Aktivt delta i spill rådets affærer under perioden.
 • Assistere det indre rådet og utvikler teamet med å gi tilbakemelding på gjeldende spill elementer og fremtidige elementer
 • Delta aktivt i diskusjoner på forumet og lære spillere om hva som skjer i spill rådet. Dette skal være i tråd med vilkårene og hva som skal være konfidsielt
 • Aktivt spille spillet under sin periode som medlem
 • Ikke motta spesielle krefter i spillet. Rådets medlemmer skal ikke ha noen fordeler sammenlignet med andre spillere
 • Ha en gyldig epost adresse i deres forum profil og bekreft til Community Manager på forespørsel at de er villige til å ta rollen i begynnelsen av perioden
 • Autonomt velge 2 medlemmer(1 talsperson, 1 vara) til å represntere deres marked i det innerste rådet
 • Får…
  • en privat diskusjonstråd på deres lokale forum
  • Community Management assistanse hvis nødvendig (dvs. å skape og moderere en dedikert forumseksjon for offentlig diskusjon), og/eller
  • en spesiell forumtittel som gjør det lett å bli obervert av andre spillere
Medlemmer av det innerste rådet skal…

 • Skal kunne kommunisere på Engelsk, både skriftlig og muntlig, siden dette vil foregå på Engelsk
 • Nominere 3-5 medlemmer rådets styre
Rådets styremedlemmer skal…

 • Bli nominert av InnoGames på periode basis for å utvide sin rolle i spillerrådet uten at de må gjenvelges.
 • Dele deres erfaringer med Spillerrådet som rådgivere og mentorer for nåværende periode.
 • Bli med på utvalgte begivenheter med InnoGames sammen med det Indte rådets medlemmer.

FAQ

Hvordan kan jeg søke på spiller rådet?
Hvis du har det som kravene krever som nevnt ovenfor og er villig til å representere din språkversjon av spillet, kan du annosnere ditt kandidatur i den dedikerte tråden. Lag en post med en kort beskrivelse av deg selv og publiser innen fristen. Alle aktuelle kandidater blir listet opp opp på forumet og avstemmingen i spillet.

Kan jeg lære mer om resultatene av tidligere spillerrådsperioder og erfaringene fra spillerrådsmedlemmene?
Så klart! Vi publiserte flere DevBlog innlegg på vegne av Spiller rådet, som beskriver emnene de diskuterte med oss og de prestasjonene de hadde så langt. Du finner dem på vår DevBlog.

Jeg forståt at spillerrådets konsept var underlagt endringer etter første periode. Hva er de viktigste endringene?
Det er to hovedendringer vi innfører før neste valg. Disse er basert på tilbakemeldingene vi mottok fra Spillerrådets medlemmer og våre egne erfaringer med prosjektet.

 1. Rådets styremedlemmer
  I første periode brukte vi ikke virkelig dette 3dje Spillerrådets organ mye. Innerrådsmedlemmer bestemte ganske enkelt hvem de ønsket å sende til samtalene, og det var det. Nå er rådgivende råd fra rådet forbeholdt mer erfarne medlemmer av spillerkollegiet for å holde seg i prosjektet og dele sine erfaringer. InnoGames kan velge tidligere valgte medlemmer av spillerne til å bli med, basert på deres bidrag i tidligere perioder. Rådgivende rådsmedlemmer vil være oppfordret til å dele sin kunnskap og hjelpe nye medlemmer med ombordstigning og organisatoriske temaer, samt å forbli i kontakt med InnoGames og å fortsette å gi tilbakemelding. De blir invitert på perioder, men er ikke pålagt å holde seg på full sikt dersom de velger å slippe ut av prosjektet til enhver tid.

 2. Valgfri tilgang til mer informasjon for lokale rådsmedlemmer som er villige til å signere personvernreglene.
  Vi ønsker å muliggjøre bedre samhandling mellom lokale råd og inndre rådsmedlemmer. Derfor ønsker vi å åpne opp en ekstra plass på de respektive språkfora der godkjent innhold kan deles mellom lokale og inndre rådsmedlemmer. Dette skal gjøre det mulig for begge parter å samarbeide nærmere. Signering av personvernreglene er strengt ikke et must for å bli medlem, men et alternativ for å få mer innsikt. Engelsk kompetanse er nødvendig for å sikre at avtalen blir forstått og fulgt.
Hvor mange medlemmer vil spill rådet ha?
Det kommer an på antallet av spillere som melder seg fivillig tild ette prosjektet. 2 eller 5 spillere kan bli valgt pr. språkversjon. Men, vi er klar over at noen land ikke kan oppnå maksimalt antall representanter, så det vil variere.

For Innerrådet har vi et satt antall maksimalt 2 representanter per språkversjon, så totalt opptil 46 medlemmer som kan være aktive samtidig.
Rådets styremedlemmer vil bestå av et varierende antall tidligere spillerrådsmedlemmer valgt av InnoGames, basert på tidligere erfaringer og deres verdifulle ferdigheter for prosjektet.

Hvor mange perioder kan et råd medlem være valgt for?
Hvert rådmedlem er valgt for 6 måneder. Deres medlemskap kan bli forlenget hvis de gjenvalgt for andre periode. En tredje periode er ikke mulig, fordi vi vil gi andre muligheten. Etter en pause på 6 måneder, kan de bli gjenvalgt. Et unntak fra denne regelen er laget for rådgivende styremedlemmer, som kan bli utnevnt av InnoGames etter hvert, og dermed overstige varigheten på 2 påfølgende perioder..

Kan en singel kandidat gå for flere språkversjoner?
Selvom kandidatur er åpen for alle aktive spillere, burde man velge en språkversjon. Det er kun mulig for en språkversjon og beta kandidatur samtidig. Det vil kun være mulig for et kandidatur pr språkversjon, dersom det skulle vise seg at det er nødvendige tiltak som må gjennomføres.

Hvordan kan jeg identifisere kandidater som tidligere har vært involvert med InnoGames?
Selvom vi mener det ikke burde være noe konflikt med tidligere frivillig arbeid for InnoGames av en spiller, vil vi anbefale hver kandidat å opplyse om dette slik at valg og avstemming går riktig for seg. Det kan også være slik at dette hjelper for deres dedikasjon for spillet og bistå andre spillere.

Kan nåværende team medlemmer (forum moderator, supportere, wiki admins) søke?
Nei. Siden team medlemmer er i kontakt med InnoGames via deres Community Managere, kan de allerede videreformidle tilbakemeldinger til oss. Spiller rådets oppgave er for spillere som ikke er knyttet til InnoGames.

Hva skjer om vi ikke kan finne nok kandidater for vår språkversjon?
I et uheldig tilfelle at en språkversjon ikke finner nok kandidater til å representere dem, kan spillere i den språkversjonen fortsatt delta i diskusjoner på et forum av deres språkversjon av valg som hadde bekreftet medlemmer etter valget (det vil si engelske spillfora).

Hva skjedde med Grepolis United og Beta Focus Group? Er ikke spiller rådet noe av det samme?
I 2013 startet vi et prosjekt for å få mer kontakt med våre spillerbase - Grepolis United.
I tillegg til dette prosjektet, ble flere ting iverksatt, som Beta Focus Group. Noen av disse tiltakene er fortsatt i bruk, som DevBlog. Videre, vil utvikler teamet inkludere minst en forespørsel fra samfunnet i hver oppdatering og unngå en ikke-kritisk feil oppstår under oppdateringen.

Samtidig, noen av disse prosjektene ble startet under andre omstendigheter av andre team og sakket litt av. De ble ikke aktivt fulgt opp, i hovedsak pga spill teamet ikke hadde nok tid til det prosjektet krevde. Med spiller rådet vil vi starte på nytt med et annet utgangspunkt, med nåværende struktur som fungerer under implementeringen. Vi håper det nye spill rådet vil fortsette som en meget positiv funksjon for spillet og våre spillere.

Er Community Managere allerede en rolle av det innerste rådet og spill rådets styremedlemmer?
Både ja og nei. Community Managere har innsikt i våre offisielle kommunikasjons kanaler, så de er klar over ideen, bekymringer og problemer med spillere som kontakter de på en mer personlig måte. De samler inn tilbakemeldinger og formidler dette videre direkte til utvikler teamet.

Vi tror spill rådet kan være ganske likt, men også represntere spiller basen på en annen måte. Spillere som ikke har noe direkte forhold til InnoGames og som ser på potensielle ideer eller feil i forhold til spillet fra andre vinkler. De er som regel ganske aktive og klar over tingene som ikke nødvendigvis er delt åpenlyst i våre kanaler med våre offisielle representanter av InnoGames og kan derfor hjelpe oss med å få bedre forståelse av hva som foregår med at de deler sin erfaring med oss.
 

Mafa3k

Community Manager
Grepolis Teamet
Community Manager
Kjære Spillere,

kandidatur for den andre perioden i Grepolis spillerråd er nå åpen. Hvis du ønsker å bli med i spillerrådet, må du lese kravene til kandidatur nøye og deretter presentere deg som kandidat HER!

Alle kandidatene vil bli oppført i vårt avstemningverktøy med navn og de første 500 tegnene i deres introduksjonstekster (med lenker til respektive innlegg) med mindre deres kandidatur trekkes tilbake innen 19. april 2018.

Vi gleder oss til å se introduksjonene deres!

Ditt Grepolis team
 
Status
Stengt for ytterligere svar.
Topp