Changelog 2.281

Mafa3k

Community Manager
Grepolis Teamet
Community Manager
Changelog 2.281


Kjære spillere,

Onsdag 15. Februar blir spillet oppdatert til versjon 2.281. Når oppdateringen implementeres vil det dessverre bli noen minutter der spillet er nede. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå komplikasjoner med den nye versjonen.


Forbedringer av brukerhistorie:

  • Artefakter: Vi la til en ny popup-varsling når artefakter gis ut, eller ved neste pålogging. Den vil vise deg den gitte artefaktens navn og nivå.
  • Verdens Underverk: En ny popup og rapport er lagt til når en Verdens Underverk-oppgradering stoppes under tap av en by. Dette vil informere deg om byens øynummer, så vel som dets respektive havnummer, og vil minne deg om at alle midler investert for å nå neste nivå gikk tapt, samt en direkte kobling til det aktuelle verdensunderet. I tillegg, i tilfelle et Verdens Underverk på nivå 1 ble stoppet, vil rapporten "Verdens Underverk ødelagt" ikke lenger utløses. I stedet vil rapporten "Verdens Underverk stoppet" vises.
  • Ares: Spartansk trening vil nå vises i rekrutteringsoversikten når den er aktiv.
  • Krefter: Når du utvider krefter ved å klikke på dem, vil dialogen nå vise hvilken krefter som faktisk vil bli utvidet, for å unngå utilsiktet utvidelse.
  • Verdener: Ordlyden i banneret som kunngjør verdens siste dag vil bli litt justert, for å vise "i dag" i stedet for "0 dager".
  • Mobil: En ny opplæring er tilgjengelig for mobilappen på alle enheter, undervisning i navigasjon, sikringsfunksjoner og mer!
  • Mobil: En ny fane i aktivitetsskjermen vil vise alle krefter som kjører på små og store brikker.
  • Mobil: Noen forbedringer i brukergrensesnittet ved å flytte noen inndatafelter for å unngå å holde seg bak tastaturet.

    Feilrettelser:
[*] En uventet feil i visse tilfeller ved deling av fora med allianser er rettet.
[*] Olympus tempeloversikten ble beskåret og tempeltekster ble kuttet av, dette er nå fikset.


gpcl-line.png

Om du har tilbakemeldinger kan du skrive dem her.

Hilsen,
Ditt Grepolis Team

footer.png
 
Topp