Josef K.

bytting

Well-Known Member
Ønskeligheten og behovet for å ta juksemakere er det bred enighet om, både blant spillerne og Innogames. At det må være et system for å ta slike er en nødvendighet. Et slikt system må være godt. Godt nok til at det tar så mange av de som jukser som mulig, men det er også essensielt at det ikke straffer de som ikke har begått regelbrudd.

Det sistnevnte vil være et brudd med allmenn rettferdighetsfølelse, noe som naturlig nok vil skape uro i hele spill-community. Den allmenne rettferdighetsfølelse speiles i prinsippet man kjenner fra straffeprosess: "uskyldig inntil motsatte bevist". Dette er et prinsipp som er dypt forankret i vår kultur. Innogames sine prosesser følger ikke dette prinsippet, man blir dømt in absentia, etter om hvorvidt inno selv mener egne bevis er gode nok, etter standarder som inno definerer. Det er også en lukket prosess, hvor bevis og prosessen i å uthente bevis ikke bekjentgjøres for den anklagede. Den anklagede har derfor ingen mulighet til å føre noen sak for seg selv.

Det er sikkert godt grunnede praktiske hensyn som gjør at inno har valgt å holde å gjøre prosessen lukket. Men: tilliten til dette systemet, på et fundamentalt plan, hviler altså 100% i tilliten til at verktøyene inno benytter seg av er vanntette. Noe annet vil påvirke hele community, og skape uro.

De siste dager er det blitt øyensynlig for oss alle at de verktøy inno benytter seg av ikke har vært vanntette. Dette er et problem for hele community, det er et problem for innogames. Det har etiske og praktiske konsekvenser som må drøftes:
*spillerne som blir straffet føler seg overhvelmet og overtrampet av en kafkaisk prosess hvor man ikke får vite hva slags bevis som rettet mot en, og ei heller noen anledning til å reelt svare på anklagen. Slikt tærer selvfølgelig på spillgleden.
Dette er også et etisk problematisk i at når man blir straffet blir det som en gapestokk, og de straffede føler seg uthengt som juksemakere.
*alliansen til de anklagede blir berørt. Dette et alliansespill hvor samarbeid i alliansen er viktig, i en allianse gjør man seg avhengig av hverandres bidrag. De straffene som tildeles er av en slik art at hele alliansen blir berørt av at noen blir straffet. Noe som er utålelig hvis påført straff er urettmessig.
*community som helhet blir berørt. Det tapper oss for den nødvendige tillit til at de som drifter spillet gjør det på en god nok måte, en måte som skaper trygghet til at det driftes på en sunn måte og på en måte som gjør at spillere føler de blir behandlet med respekt. Mangel på dette skaper utrygghet og hemmer spillegleden for alle.

Innogames må, for å vinne tilbake anseelse og tillit gå igjennom de verktøyene de har brukt for å gjennomskue feil, rette dem og overbevise oss om at de tar dette alvorlig og skjønner problemstillingen og forsikre oss om at de har gjort nødvendige tiltak. De er avhengige av vår tillit.

Som første ledd må de reversere de straffene de har utdelt det siste døgnet og kompensere de berørerte.
 

bytting

Well-Known Member
Kan legges til at det hjelper ikke på ifht det uheldige i dette at no.support viser så lite tilstedeværelse og handlingsvilje.
 

DeletedUser

Guest
Det er helt åpenbart for de fleste at det her er gjort en feil fra Innogames sin side.
Men det er hårreisende å lese svarene til enkelte på support (ja vi snakker sammen). Å beskylde noen for regelbrudd uten å forklare hvorfor, er rett og slett ikke greit under noen omstendighet.
Har dere bevis for noe regelbrudd, så er det minste man kan forvente at spillerne får informasjon om påståtte regelbrudd.
Nå er spillere over hele verden midlertidig utestengt uten å få forklaring.
Utestengelsen er midlertidig og det er tydelig at strategien er å la den midlertidige utestengelse løpe ut, for deretter å "håpe at folk glemmer"

Vi som ikke er utestengt får beskjed om at saken ikke angår oss, men det gjør den av flere grunner. Bl.a er det ønskelig å vite hva det er som i følge Innogames utløser regelbrudd, slik at vi kan unngå å gjøre dette selv. Det andre er at utestengelse av allierte eller "fiender" preger alle spillere negativt.

Kommer ikke til å bruke en krone på Innogames og jeg vet det er mange i samme båt, før denne saken er løst skikkelig.
Dvs

1. Gi en tydelig forklaring til minimum de aktuelle spillerne om hvilket regelbrudd de har begått og hvordan!
2. (det meste sannsynlige), innrømme feilen som er gjort, oppheve utestengelse og kompensere.

Når enkelte på support også presterer å komme med beskyldninger om regelbrudd uten å konkretisere, så er dette langt over grensen. Milevis over grensen. Man er uskyldig til det motsatte er bevist, her er det ikke bevist noe som helst annet enn ubegrunnede påstander.

Dette gjelder spillere i konkurrerende allianser på flere servere i mange land.
 

DeletedUser806

Guest
Script... ja da....

Innogames gjorde vel det rette da.
 
Sist redigert av en moderator:

DeletedUser1011

Guest
Etter 3 år i Systemet kjemper jeg mot apati og maktesløshet. Jeg har blitt utestengt på grunn av Systemdumskap. De som jobber i Systemet er en egen rase og helt sikkert underlagt en kontroll der de er helt uten frihet eller påvirkningskraft. De er umulig å få tak i og det er umulig å få svar på hva den aktuelle saken handler om. Det er enklere å få til en date med Chris Cornell.
Jeg får svar på diffust grunnlag, jeg blir snakket om til andre spillere som om jeg er skyldig, uten at jeg selv får svar på tickets før det har gått lang tid etter de som ikke er involvert har fått svar, jeg får beskjed om at jeg er skyldig uten å få beskjed om hva jeg er skyldig i. Jeg har sett gode medspillere bli utsatt for oppførsel av de som forvalter systemet som går utover grensene for allmenn folkeskikk. Det brukes mer tid på å forvalte systemet og snakke systemets sak, enn det blir på å svare de som lurer på noe, de som vil diskutere noe, gi tilbakemeldinger. Og det er dette de blir målt på, antall åpnede tickets, antall besvarte tickets, antall løste saker. Ikke kvaliteten på kundebehandlingen.
Systemet har de perfekte og ufeilbarlige systemene, melder deres system fra om noe, så er det slik. Spillerne betraktes ikke som mennesker i Dumskapens System. De viktigste prinsippene i kundebehandling reduseres til tragikomikk. De har alltid rett, kunden tar alltid feil. De gjør ikke det som tjener oss og de trenger ikke holde noen løfter dersom det ikke passer dem lenger. Men de vet at vi holder oss i skinnet. Fordi vi har folkeskikk, fordi vi vil samarbeide om et bedre spillsamfunn og fordi vi gjennom spillet har forpliktet oss til og knyttet oss til andre spillere. Systemet konstruerer en illusjon av likeverd, men i realiteten er det et prinsipp om likhet. Like saker skal behandles likt, og hvis de ikke ser på sakene nært så kan de slippe å se at de ikke er like og likeverdighet kan kastes over bord. Vi får jo også anledning til å evaluere dem fra tid til annet, det er bare det at resultater kan manipuleres og ignoreres. Og etterrettelighet er ikke noe man trenger i slike sammenhenger. Bortforklaring og taushet og leke struts og forskanse seg bak allmakten, er de gode på. Det er mulig det bare er de dummeste trynene som melder fra om Systemets urettferdighet. Det er ikke særlig fremmende for eget spill eller egen sak. Det skal ikke stilles spørsmål ved hvordan systemet forvaltes overfor spillerne.
Det er heller ingen helhetlig tanke bak håndteringen til Dumskapens System. Resultatet er et lappeteppe av usynlig dokumentasjon og maktovertramp, der pengeinntjening er sentralt, nye stunts skal dekke over det som ikke fungerer. Pengeinntjening burde bety deg og meg siden vi legger igjen disse pengene som får Systemet til å gå rundt.
Så, hva er en sunn reaksjon på et sykt system? Å utagere på vegne av andre, seg selv eller gi etter for avmakten og fordømmelsen? Sitte stille og finne seg i å behandlet respektløst og på feil grunnlag? Kjempe en kamp du er nødt til å tape fordi du verken får innsikt i hva det handler om eller blir hørt? Skulle være takknemlig over at det «bare» er midlertidig? Eller å vandre ut i verden, sørge litt over de fine menneskene du mister, men fylle livet med andre ting og andre fine mennesker? Så til de jeg har spilt med, de flest kjenner meg så godt at all form for snusk ikke ligger for meg, selv om Systemet trekker både meg og deres kjennskap til meg i tvil i klare ordelag.
Til slutt har jeg en bekymring, hvordan håndteres de som ikke kjemper sin egen sak? De som stilltiende finner seg i å bli urettferdig behandlet? Dere ønsker jeg alt godt, ta det med dere som lærdom, og tenk at slik vi jeg aldri under noen omstendighet behandle andre mennesker.
 

DeletedUser806

Guest
............
 
Sist redigert av en moderator:

DeletedUser1017

Guest
Velkommen til Nord-Korea! Det totalitære diktaturet har rett, uansett hva, og resten kan bare holde kjeft og motta evt straff uavhengig av skyld eller kjennskap:mad:
 

DeletedUser

Guest
Jeg er 100% enig med Bytting i hans innlegg og forventer at Innogames tar grep!
Legger til at jeg ikke har oversikt over alle utestengelser som foreligger nå, men mottatt melding fra 1 av dem, hvor det påstås at ikke en gang support ser hvorfor de er utestengt. Da blir saken ennå mer latterlig.
Regner med at det kommer en snarlig uttalelse fra Innogames og at -no.support ikke overser sine kunder på samme måte jegog flere har blitt oversett. -den var rettet til deg, Dakapo.
Seaman Staines/Tande

Vi vet lite her, fordi det ikke gis noen informasjon. Istedenfor å gi informasjon kommer det beskyldninger fra enkelte i Support og som AM skriver, så gis beskyldningene i svar til andre spillere på support, selv om det gjentatte ganger påstås at dette er en sak mellom "innogames og spiller".
Med andre ord, skal ikke vi som ikke er utestengt bry oss med å hjelpe andre spillere, men vi skal høre på beskyldningene fra support.
Dette handler ikke om påstander om flere konto og det er noe som er et problemer på flere servere i mange land. Da må vi kunne forvente å få en avklaring i hva regelbruddet gjelder.
Ikke bare for de rammede spillerne sin del, men for at vi andre også skal vite hva vi skal unngå å gjøre.
Når spillerne selv ikke aner hva de har gjort galt, så er jo dette en farse uten like.

Det virker som meg som at Innogames sin plan her er å la denne midlertidige utestengelsen løpe ut, la de "gli over" i håp om at vi skal holde kjeft.
Det er overhodet ikke godt nok. Her må spillerne få vite hva man har gjort galt eventuelt så må det gis en uforbeholden unnskyldning og en kompensasjon.
Innogames tjener faktisk penger på dette spillet og man rettigheter som forbruker.

Svarene fra support tyder på at de selv ikke vet hva dette egentlig gjelder og de har tydeligvis fått "stallordre" om å si minst mulig og at "angrep er det beste forsvar".

Med mindre det kommer et tydelig svar her, enten om hva konkret det påståtte regelbruddet gjelder (ikke hvilken regel, men HVA som er gjort galt) eller en uforbeholden unnskyldning til alle utestengte spillere (Det gjelder flere spillere på flere servere i forskjellige allianser) så oppfordrer jeg til en boikott av Innogames der det merkes mest. IKKE BRUK PENGER PÅ INNOGAMES!
 

DeletedUser107

Guest
Mitt forslag i påvente av et ordentlig svar og gjenåpning av stengte kontoer, er at vi alle legger ned våpnene inntil dette er rettet opp i.

Støtter den.
Full stopp på gull forbruk og angrep.
 

DeletedUser1011

Guest
Today, 09:58 Agamemnon42 Agamemnon42 Peltast

Falsely Accused
It's ironic that when someone is falsely accused of cheating using supposed bots or scripts we use the complaints procedure they do nothing, they won't provide the evidence.

We then bring our complaints here to the forum and instantly they close the threads......just goes to show how corrupt INNOGames is, my thread I placed last night was completely removed......

I managed to find the CEO for INNOGames on facebook and have written to him expressing my anger over what is happening


Fra det engelske forumet, det er ca 2000 spillere som er utestengt over hele linja. Nå begynner dette å nærme seg en skandale. Og hva gjør Inno, sletter tråder, gir ingen forklaringer, tar ikke spillerne på alvor, rydder ikke opp i eget rot? Nå er det vel på tide med handling, oppreisning og opprydning?
 

DeletedUser

Guest
Det er en skandale AM.
Det er helt åpenbart at Innogames har noe feil i sitt system hvor de har fått utslag på noe som de har tolket
som "bevis" på bruk av automatisert programvare, fordi handlinger har vært gjort i et tempo som er "umenneskelig".
Jeg er ingen ekspert på IT, men har forstått det slik at dette fort kan skyldes dårlig nettforbindelse hos spillerne, noe som medfører at man registrerer "umenneskelige" raske handlinger.
Spillere i PP/PN har spurt support/Dakapo om "hva slags handlinger" dette er snakk om?
Typisk svar hvis det var snakk om faktisk juks ville vært hyppig og automatisert 5min plyndring/kreving av alle bondelandsbyer e.l
Svaret som kommer: Du vet selv hva du har gjort....

Dette henger ikke på greip og er rett og slett pinlig av Innogames. Man er uskyldig til det motsatte er bevist, her har det ikke kommet noen bevis for noe som helst, kun anklager som faktisk er på grensen eller over streken til injurierende.

Når spillere som ikke har vært utestengt har sendt inn ticket og sagt at man stoler på spillerne som er utestengt, har spilt med dem lenge og "vet" at de ikke jukser, så er svaret: Kjenner du dem egentlig? Det er ofte slik at de man tror man kan stole på, er de som jukser og er uærlige.
WHAT?

Nå er ikke dette skrevet ordrett, men samme ordlyden. Gang på gang, får vi svar på support vi som ikke er utestengt, om at dette ikke angår oss, det er en sak mellom spilleren og innogames. Likevel kommer det altså anklager, ganske grove mot utestengte spillere.

AM har skrevet her, så jeg kan si rett ut at jeg stoler 100% på AM. AM har ikke jukset slik Dakapo og Innogames påstår. Dette er jeg helt sikker på uavhengig av andre ting, men et viktig poeng i dette er at jeg stoler på AM fordi det ikke er presentert fnugg av bevis for at AM jukser. Derfor er AM uskyldig.
Nå kan jeg ta med at jeg stoler på AM fordi det er en erfaren spiller og fordi vi deler informasjon i vår allianse som bidrar til å bygge tillit. I tillegg bidrar det at flere tusen spillere rundt om i verden er utestengt og har samme reaksjonsmønster som AM og andre av våre utestengte spillere (forvirring og manglende forklaring på hvorfor de er utestengt), til at jeg er skråsikker på at AM og andre spillere er utestengt uten grunn.

Dette MÅ innogames rydde opp i, Dakapo MÅ unnskylde seg og det MÅ komme en kompensasjon.
BOIKOTT INNOGAMES ØKONOMISK inttil dette er ryddet opp!
 

bytting

Well-Known Member
Åpent brev til innogames​

På vegne av Promakhos-alliansene på server Pi annonseres det at vi har besluttet å gjennomføre en Gull-boikott, dvs full stopp av kjøp og bruk av gull.

Tiltaket er ment å kommunisere og symbolisere forbrukermakt. Forbrukermakt er den implisitte makt en forbruker har utløst av at h*n kan velge å avstå fra å kjøpe en tjeneste. Vi føler at denne makten tilsier at i en kunderelasjon skal kunden kunne forvente at ens beste interesser ivaretaes.

Vi føler at utestengelsene 27/11, og prosessen rundt dem, var et maktovergrep fra innogames sin side, og ivaretar ikke våre beste interesser som kunder.

Vi føler at den prosessen innogames bruker når de pålegger straff, hvor de ikke trenger å føre bevis, er uetisk, ærekrenkende og ivaretar ikke våre beste interesser som kunder.

Vi føler at byrdene ved innogames' vanskeligheter med å fange regelbrytere er en byrde som naturlig påfaller innogames, å tillempe denne byrden vilkårlige enkeltspillere ivaretar ikke våre beste interesser som kunder.

Vi synes at vi som kunder skal møtes med respekt og imøtekommendhet i kommunikasjonen med innogames i slike tilfeller, noe annet ivaretar ikke våre beste interesser som kunder.

Boikotten vil vedvare inntil innogames har presentert og effektuert en løsning på dette som viser at de erkjenner essensen i det som er formidlet i dette brevet.

På vegne av Promakhos,
Bytting
 

DeletedUser

Guest
Hei alle sammen... Nå er det flere og flere saker som dukker opp.
Som om det ikke var ille nok at de nettopp har økt gullprisene..
Jeg bestemte meg for at dette skulle bli den siste serveren min pga gullpriser! Som i utganbgspunktet var dyre.
Så kommer de og senker mengden gull i pakkene OG øker prisene.
Da må jeg inrømme at motivasjonen til å fortsette ble betranktelig mindre.
Å nå kommer alt dette tullet oppå det hele!
Jeg kan med 99% sikkerhet meddele at jeg kaster inn hanskene, jeg orker ikke bruke mer tid, penger og energi på at Innogames skal tjene penger.
Synes det er for mye rot, for mye feilbehandling av oss spillere, appen varsler om angrep i 50% av tiden som gir enorme fordeler for angriper. å de få gangene den varsler så varsler den når det er 2 min igjen til hit.
Alt dette kombinert gjør at ALL min spillglede har blitt borte!
Jeg ønsker dere på PI lykke til videre og håper de av dere som faktisk blir igjen får en fin server og at innogames rydder opp i alt dette.
Nå skal jeg heller bruke tidenpå trening, familie og andre ting som faktisk BETYR noe!

Takk for meg! Hyggelig å bli kjent med dere alle! Både allierte og ikke allierte!
 

DeletedUser478

Guest
Stiller meg solidarisk til det som er foreslått, håper de finner en snarlig løsning på dette.
 

DeletedUser

Guest
Boikott innogames økonomi, Support skjerp dere

Er sjokkert over hvordan Innogames behandler betalende forbrukere.
Grove anklager om juks uten konkretisering, fullstendig meningsløse svar på support fra Dakapo og vannvittig treg oppfølging.
Dette handler om over 2000 rammede spillere over hele verden.

Dette går rett og slett ikke an å finne seg i. Man kan ikke utestenge spillere uten forklaring (nei Dakapo dere har ikke gitt det). Dette er pinlig og flaut og jeg forventer at Innogames kommer på banen. Gjerne ved å diskutere dette offentlig i denne tråden eller ved å oppheve utestengelsene sporenstreks og innrømme tabben sin.

Sletting av denne tråden eller manglende svar, oppfatter jeg rett og slett som nok en innrømmelse av at Innogames har tabbet seg ut.
 

DeletedUser

Guest
Angripe som gale skal dere, og knuser murer gjør dere??? Også forventer dere at vi skal boikotte INNO og ikke gulle murer!!!???
Hva har dere mellom ørene?
Enten så må vi boikotte! Eller drite i det? Hva ønsker dere?
"la oss la være og bruke gull" "men la oss knuse murer hos Ensi så de MÅ bruke gull"
Hull i hue!

(JAJA Ensi! Vi får kjøre en aksjon mot PP/PN i ett i et par dager å knuse murer så det synger etter, så kan de jo se om det er lett og boikotte INNO og ikke bruke gull!)

Lets go!??
 
Sist redigert av en moderator:

DeletedUser806

Guest
Ok Meglaos. Så at vi alle vil ha deg med videre, at vi ikke fyrte noe ks i går kveld med en hau av opprør.. den er god!

[20:49:53] Alexandros Megalos / Velouria: støtte megalos, han kan finne på dårlige unnskyldninger for å skape seg fred og handlingsrom :D
 
Sist redigert av en moderator:

DeletedUser1049

Guest
Det er vel ganske åpenbart at det vil bli en global boikott av kjøp av gull til denne saken er avklart. Og med avklart så mener jeg at man har funnet ut akkurat hva det er som har laget spor som har gjort at folk har blitt utestengt. De 2000 individene selv har jo ingen som helst anelse om hva årsaken var, det er lett å se på den raske responsen fra alle på om ikke GRC var et lovlig verktøy likevel. Alle visste de hadde brukt dette verktøyet, men reaksjonen røpet også at dette var det eneste verktøyet de hadde brukt, den eneske årsaken de selv kunne finne til utestengelsen.

Når man kan bli utestengt for "noe" som ingen vet hva er, som ingen kan forhindre vil inntreffe for sitt eget vedkommende, ja da er det ikke lenger trygt å kjøpe gull bare av frykten for at dette "ukjente" en dag vil dukke opp og få en selv utestengt på mystisk vis, uten en rettferdig saksbehandling. Man får dommen i samme sekund som soningen starter, og hvis man så har vært en av de 2000 uheldige utvalgte denne gangen så får man kanskje hodet kappet av ved neste anledning. Praksis hos Innogames er i så måte henrettelse uten å måtte føre sak og legge frem bevis.

Jeg vil tro at om frykten for å bli rammet er for stor for enkelte til å fortsette spillet så vil man, avhengig av hvert lands forbrukerlover, krav på refusjon av alt gullkjøp man har gjort på alle verdner som ikke er avsluttet på tidspunktet man velger å slutte. Jeg vil jo anbefale alle som slutter å fremme dette refusjonskravet til support. Begrunnelsen er jo klar i at det produktet som Innogames har markedsført (også på TV mot norske forbrukere) ikke er det produktet man har fått levert og man vil rett og slett heve kjøpet etter norsk lov. Et avslag på slikt krav fra support vil kunne klages inn for Forbrukerrådet med påstand om omsetningsforbud av alle Innogames sine produkter i det norske markedet. Forbrukervernet i Norge er veldig sterkt, og den lille forbruker får usedvanlig store fordeler i rettsapparatet mot store næringsinteresser.
 
Topp